flag tr flag eng

DİŞ KÖK HÜCRESİ

Diş Kök Hücresi, Diş Bankası, Süt Dişinden Kök Hücre, Süt Dişi Saklama, Süt Dişi Kök Hücre, Süt Dişi Bankası

Kök ve Diş Kök Hücreleri Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kök hücreler, ilk gelişim evreleri ve büyüme süresince, tüm doku ve organ sistemlerinin oluşumu, gelişimi ve onarımından sorumludur. Büyümenin tamamlanmasıyla birlikte olgun doku hücreleri (örneğin cilt veya sinir hücreleri) arasında mevcudiyetlerini sürdürürler ve görevlerine onarıcı hücreler olarak devam ederler. Büyüme döneminde kök hücreler, dokuların doğal onarım ve yenilenme mekanizmasını oluştururlar. Cilt, kan, sindirim sistemi gibi hücrelerin döngüler halinde yenilenmesi; kırılan kemik dokusunun kaynaması veya felç sonrası hareket koordinasyonun geri kazanılması olgun dokularda mevcut kök hücrelin çoğalarak ve dönüşerek, ölen işlevsel doku hücrelerini yenileri ile tamamlamasının sonucudur.

Dişlerin dentin ve pulpa (kök) bölümleri kendini yenileyebilmektedir. Bu durum, dişin doğal mekanizmasından kaynaklanmaktadır. Diş dokusunun işlevsel hücreleri, odontoblastlardır. Hafif veya orta dereceli bir hasar sonrasında, odontoblastlar mevcudiyetlerini korurlar ve hasarın giderilmesine yönelik yeni dentin üretimini gerçekleştirirler. Ancak ileri bir hasar sonrasında, mevcut odontoblastlar kaybolur. Yeni odontoblastlar, pulpa dokusunu korumak üzere hasar bölgesinin çevresinde üretilmeye başlanır. Bu sayede onarım süreci tamamlanır.

Erişkin pulpa dokusunun odontoblastlara kaynaklık eden kök hücreleri, ilk defa 2000 yıllında Gronthos ve arkadaşları tarafından laboratuvar şartlarında saflaştırılarak tanımlanmıştır. Gronthos ve ark. tarafından diş kökenli kök hücreleri, dental pulp stem cells (diş pulpa kök hücreleri) olarak isimlendirilmiştir. Daha sonrasında bu hücrelerin, hem laboratuvar koşullarında ve hem de hayvan deneylerinde özelliklerini koruyarak çoğalma ve farklılaşma yeterlilikleri gösterilmiştir. Diş kök hücrelerin en önemli özelliklerinden biri de sinir hücrelerine dönüşme yeteneklerinin diğer hücrelerden daha fazla olmasıdır. Günümüzde Dünya yaş ortalamasının artması Alzheimer, Demans ve Felç gibi hastalıkların daha fazla artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde sinir hücrelerine dönüşebilen kök hücreler daha fazla önem kazanacaktır. Sonuç olarak diş kök hücrelerinin saklanması, ileriye dönük olarak hayati önem kazanmaktadır.

Detaylı bilgi için ziyaret ediniz: Diş Bankası www.disbankasi.com.tr

Kalıcı dişler, süt dişlerinin köklerinin erimesi ve düşmeleri sonrasında süt dişlerinin yerlerini almaktadır. Toplam 20 süt dişinin yerine kalıcı dişlerin gelmesi 7 yıldan daha uzun bir süreyi kapsamaktadır. 2002 yıllında, dökülen süt dişlerinde, erişkin dişlerin barındırdığı kök hücrelerin bulunduğu gösterilmiştir. Kök hücreler, süt dişlerinden izole edilerek, çoğalama ve farklılaşma özellikleri belirlenmiştir.

dis kok hucresiYenileyici tedaviler, işlevsiz doku ve organların yenilenmesini amaçlamaktadır. Kök hücreler, en önemli doku yenileyici etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Her dokudan yeterli miktarda ve kolaylıkla kök hücrelerin sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle enfekte olmayan süt dişleri, yirmi yaş dişleri, ortodontik olarak çekilen premolar dişler önemli kök hücre kaynakları olarak korunmaları yararlıdır. Diş kaynaklı kök hücreleri, yakın gelecekte sinir sistemi, kemik, kıkırdak ve kas gibi dokuların yenilenmesinde ve bağışıklık sisteminin yeniden programlanmasında önemli rol üstleneceklerdir.


Diş Kök Hücre Bankacılığı Nedir? GENKORD'da Diş Kök Hücreleri Kaç Yıl Saklanabilir?

GENKORD’da, Diş Kök Hücre Bankacılığı, süt dişleri veya yirmi yaş dişlerinden elde edilen kök hücre gruplarının korunarak diş sahipleri için saklanmasını hedefler. Diş dokuları laboratuvarımıza ulaştırıldıktan sonra, özel işlemlerden geçirilir. Barındırdığı kök hücreler izole edilerek bir süre çoğaltılır ve ardından sıvı azot buharında (-196°C’de) saklamaya alınır. Saklanan hücrelerde, süre sınırsızdır.


Hangi Dişlerden Kök Hücre Elde Ediliyor?

Çocuklarda tüm süt dişlerinden, enfekte olmadan alınması gereken tüm dişler(ortodontik olarak alinan premolar dişler vb) ve ergenlerde yirmi yaş dişlerinden kök hücre elde edilmesi mümkündür.

Dişler, tercihen diş hekimi tarafından toplanmalıdır.

Çekilen dişler, Genkordça sağlanan koruyucu sıvıya, sterilite şartlarına maksimum dikkat gösterilerek konmalıdır.

Genkord’da, pulpa bölümü enfekte olmamış dişler ile çalışmakta olup ayrıca enfeksiyonlu ağız hastalığı olan bireylerden ve pulpa bölümü enfekte olmuş diş kabul edilmemektedir.


Diş Kök Hücresinde Süreç Nasıl İlerler?

GENKORD'a Başvurulması

Genkord yetkilimizle görüşülmesinin ardından, diş sahibinden veya ebeveyninden yazılı işlem onayı alınır. Yazılı işlem onayı, GENKORDla gerçekleştirilen işlem ve saklama sözleşmesidir.

Ardından adresinize GENKORD diş toplama seti gönderilecektir. Diş toplama seti, koruyucu sıvı içeren diş adedi kadar tüp ve 2 adet kan alma tüpü içermektedir. Toplanan her diş ayrı bir tüpe alınmalıdır. Diş toplama işlemi, tercihen diş hekimi tarafından yapılmalıdır. Ayrıca hücre çoğaltma sürecinde kullanılmak üzere diş sahibinden en az 1 ya da 2 tüp kan alınmalıdır.


Diş kaynağının Sağlanması

Süt dişleri, sağlanabildiği her koşulda diş hekimi tarafından çekilerek GENKORD tarafından sağlanacak solüsyona konmalı ve 48 saat içerisinde merkezimize ulaştırılmalıdır.

Diş hekimi tarafında çekilecek dişler, tarafımızca sağlanacak koruyucu solüsyona hekim tarafından yerleştirilmeli ve beraberinde hastadan alınan 2 adet 10 cc anti-koagulansız kan tüpü ile birlikte 48 saat içerisinde GENKORD'a ulaştırılmalıdır.


Diş Pulpa Dokusundan Kök Hücrelerin Sağlanması

GENKORD Diş kök hücre bankacılığının temel hedefi kullanılmaya hazır kök hücrelerin saklanmasıdır. Bu nedenle, merkezimize ulaştırılan dişlerden pulpa dokusu izole edilir.

Daha sonrasında pulpa dokusu özel bir besleyici ortama alınarak kök hücrelerin çoğalması sağlanır.


Kalite Kontrol

GENKORD Diş kok hücre bankacılığının temel hedefi kullanılmaya hazır kök hücrelerin saklanmasıdır. Bu nedenle, merkezimize ulaştırılan dişlerden pulpa dokusu izole edilir.

Daha sonrasında pulpa dokusu özel bir besleyici ortama alınarak kök hücrelerin çoğalması sağlanır.


Saklama

Karakteristiği ve güvenliği gösterilmiş hücreler, özel bir işlemden geçirilerek -196°C’de saklamaya alınırlar. Bu sıcaklıkta 25 yılı aşan süreler ile sorunsuz saklanmaları mümkündür.

logo bottom

Genkord bir biyoteknoloji, doku mühendisliği ve krioprezervasyon kurumudur.

facebook twitter instagram Linkedin youtube

 

İletişim

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Erdinç Binaları. No:22 A3 Blok Kat:1 Güneşli Bağcılar/İSTANBUL

(0212) 231 53 50 – (0533) 665 89 71

info@genkord.com

Diş Bankası

GENKORD Ulaşım

genkord ulasim
0
Paylaşım